Gammal start

Modern psykodynamisk korttidsterapi & psykologutredningar

070-619 68 27

VARFÖR

KAOS VETO


Tillsammans

När du går i ISTDP-behandling jobbar vi tillsammans med din målsättning.


Fokuserat

När du går i ISTDP-behandling jobbar vi väldigt fokuserat med dina svårigheter för att på så vis kunna undvika att du går längre i terapi än vad du behöver.


Känslor

Tillsammans sätter vi dina känslor i fokus.

Östra Rönneholmsvägen 4  |  070-619 68 27

Copyright @ All Rights Reserved