Terapi

PSYKOTERAPI - ISTDP

ISTDP har sin grund i klassisk psykodynamisk konfliktteori, med inflytande från modern anknytnings-

och affektteori.Utgångspunkten för terapin är dina känslomässiga

problem som du önskar hjälp med.

Vid vårt första samtal som ofta är lite längre

(2-3 timmar), jobbar vi fokuserat för att ringa in ditt

känslomässiga problem. Du får lära känna dig själv

och ditt sätt att handskas med dina känslor

bättre.  Det är också efter detta första samtal som

vi vet om terapiformen passar dig eller ej.

Därför erbjuder jag första samtalet till reducerat pris.
I terapin kommer vi aktivt sträva mot att komma i kontakt med dina känslor och försöka skapa en 

ny upplevelse  - både känslomässigt men också relationellt.


Kostnaden för ett terapisamtal, som varar cirka 50-55 minuter, är normalt 800 kr per timme. Första besöket erbjuder jag till reducerat pris; 400 kr per timme. Hur ofta vi ska träffas bestämmer vi tillsammans utifrån ditt behov och dina förutsättningar. Möjlighet till blockterapi går att diskutera. Blockterapi kan passa dig om du har långt att åka och innebär att vi ses för 2 x 2,5 timme per dag i två dagar, dvs 10 terapitimmar totalt på en tvådagarsperiod, som man senare kan följa upp efter några veckor.

Östra Rönneholmsvägen 4  |  070-619 68 27

Copyright @ All Rights Reserved